به صورت آنلاین و یا از طریق تلفن درخواست بده
سرویس درخواست خودرو «ماکسیم»، خدمات حمل و نقل بار ارائه نمی دهد.
برنامه را دانلود کنید
«ماکسیم: درخواست خودرو»