درخواست خودرو

شماره تلفن های همراه:

7003

دفتر

آدرس دفتر:

212030, g. Mogilev, ul. Pionerskaya, 40

تلفن:

7004

ایمیل:

mogilev@taximaxim.by

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 8:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 17:00‬

شخص مسئول:

Yakovlev Artyom Nikolaevich

کنترل کیفیت خدمات

تماس با مدیریت

روابط عمومی (بخش بین الملل)

بخش تبلیغات

تلفن:

+7 (3522) 60-82-94 دیگر شماره تماس 1467