Bizim missiyamız — sərnişinlərlə sürücülərin qarşılıqlı təsirini yaxşılaşdırmaq, insanlara öz hədəflərinə doğru irəliləməkdə yardımçı olmaqdır.

«Максим» — международный сервис заказа автомобилей через мобильное приложение, веб-сайт и контакт-центр. Сервис оказывает информационные услуги — формирует базу данных заказов на перевозки и обеспечивает онлайн-доступ к ней независимым перевозчикам.

История сервиса началась в 2003 году в России. Его основали молодые инженеры — специалисты по автоматизации технологических процессов и производств. Они хотели максимально автоматизировать работу с заказами и сделать сервис массовым. Şirkət işinin fasiləsiz təkmilləşdirilməsi təsisçiləri əmək bölgüsünə gətirib çıxardı. Hər kəs öz işini etməlidir: biriləri müasir əlaqə mərkəzləri tikməli və operatorları öyrətməli, digərləri proqram məhsullarını hazırlamalı və texniki dəstək göstərməli, üçüncülər sərnişinləri və daşıyıcıları cəlb etməli, dördüncülər daşınmalarla məşğul olmalıdırlar. İndi xidmətin göstərilməsi üçün ən müxtəlif məlumat sahələrində mütəxəssislərin komandaları birgə işləyir.

С 2014 года сервис начал работать в странах ближнего и дальнего зарубежья. На территории Республики Беларусь оказывает услуги с 2017 года.

Biz qlobal brend olmağa çalışırıq ki, müştərilərimiz müxtəlif şəhərlər və ölkələr üzrə səyahət edərkən hər yerdə "Maxim" taksi sifarişinin xidmətlərindən istifadə edə bilsinlər.

Правообладателем коммерческого обозначения «Сервис «Максим», товарного знака «maxim», мобильного приложения «Максим: заказ такси»* является российская компания ООО «Мобил ТелеКом».

В Республике Беларусь официальным представителем сервиса является ООО «Фрахт МА-Могилёв» (УНП 791099349).

Сервис «Максим» не осуществляет деятельность по перевозке пассажиров. Сервис оказывает информационные услуги — формирует базу данных заказов и обеспечивает онлайн-доступ к ней перевозчикам.

Информация, представленная в данном разделе, является справочной, не направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.

___________________________________________________________________________

* Мобильное приложение «Максим: заказ такси» функционально приспособлено для осуществления заказа автомобилей, грузоперевозок, логистической деятельности.

Наименование мобильного приложения «Максим: заказ такси» указано в Свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ, выданном в соответствии с законами Российской Федерации Федеральным институтом промышленной собственности. Данное наименование не является рекламой и не подразумевает обязательное осуществление заказа автомобиля-такси на территории Республики Беларусь.