დაიანგარიშე, თუ რამდენს გამოიმუშავებ ავტომობილით

ავტომობილის კლასი
საწვავი
1 980 რუბ თვეში საკომისიოსა და დახარჯული საწვავის გამოქვითვით
შეკვეთების მიახლოებითი რაოდენობა ერთ დღეში 24